100 Schilling, 1926, ss/vz
Produktnr: 60.04.001.2434.4005.01
1.029,00 €

100 Schilling, 1927, ss/vz
Produktnr: 60.04.001.2434.4006.01
1.029,00 €

100 Schilling, 1929, ss/vz
Produktnr: 60.04.001.2434.4008.01
1.029,00 €

100 Schilling, 1930, ss/vz
Produktnr: 60.04.001.2434.4009.01
1.029,00 €

100 Schilling, 1931, ss/vz
Produktnr: 60.04.001.2434.4010.01
1.029,00 €

100 Schilling, 1934, ss/vz
Produktnr: 60.04.001.2434.4012.01
1.220,00 €

25 Schilling, 1926, ss/vz
Produktnr: 60.04.001.2434.4017.01
273,00 €

25 Schilling, 1927, ss/vz
Produktnr: 60.04.001.2434.4018.01
273,00 €

25 Schilling, 1929, ss/vz
Produktnr: 60.04.001.2434.4020.01
273,00 €

100 Schilling, 1926, ss
Produktnr: 60.04.001.2434.5005.01
1.078,00 €

100 Schilling, 1927, ss
Produktnr: 60.04.001.2434.5006.01
1.078,00 €

100 Schilling, 1930, ss
Produktnr: 60.04.001.2434.5009.01
1.078,00 €