AT, 2 Euro, NP, 2012, 10 Jahre Euro
Produktnr: 90.12.057.1400.0004.01
3,60 €