100 Schilling, 1992, Otto Nicolai
Produktnr: 40.02.001.1111.0001.01
27,60 €

500 Schilling, 1992, Staatsoper
Produktnr: 40.02.001.1681.0001.01
497,00 €

1.000 Schilling, 1992, Johann Strauß
Produktnr: 40.02.001.1691.0001.01
981,00 €