DE, KMS, spgl, 2003, Berlin, A, 3,88 Euro
Produktnr: 80.01.112.9001.2003.02
7,80 €

DE, KMS, spgl, 2003, Stuttgart - F, 3,88 Euro
Produktnr: 80.01.112.9001.2003.04
7,80 €

DE, KMS, spgl, 2003, Karlsruhe - G, 3,88 Euro
Produktnr: 80.01.112.9001.2003.05
7,80 €

CAN, Regular Set, stfr, 1963, 1,91 Dollar, 1 Münzen
Produktnr: 80.01.225.9000.1963.01
32,72 €

CAN, Regular Set, stfr, 1973, 1,91 Dollar, 6 Münzen
Produktnr: 80.01.225.9000.1973.01
13,80 €

CAN, Regular Set, stfr, 1998, 3,91 Dollar, 7 Münzen
Produktnr: 80.01.225.9000.1998.01
13,80 €

CAN, Regular Set, stfr, 1999, 3,91 Dollar, 7 Münzen
Produktnr: 80.01.225.9000.1999.01
13,80 €

CAN,. Cirkulation Set, stfr, 2017
Produktnr: 80.01.225.9000.2017.01
19,96 €