Silberphilharmoniker, 1 0z, sort.
Produktnr: 20.01.001.1501.0001.01
30,60 €

Silberphilharmoniker, 1 0z, 1 Tub zu 20 Stk.
Produktnr: 20.01.001.1501.0001.20
609,72 €

Silberphilharmoniker, 1 0z, 3 Tub zu je 20 Stk.
Produktnr: 20.01.001.1501.0001.60
1.825,68 €

Silberphilharmoniker, 1 0z, 5 Tub zu je 20 Stk.
Produktnr: 20.01.001.1501.0001.99
3.036,72 €

Maria Theresien Taler, Normalprägung
Produktnr: 20.01.001.2008.0001.00
29,76 €

ATS 25,--, 1955-1973, 50 Stk. zur Anlage
Produktnr: 20.01.002.1102.0001.50
429,60 €

ATS 100,--, 1974-1979, 50 Stk. zur Anlage
Produktnr: 20.01.002.1105.0001.50
646,80 €