Silberphilharmoniker, 1 0z, sort.
Produktnr: 20.01.001.1501.0001.01
30,48 €

Silberphilharmoniker, 1 0z, 1 Tub zu 20 Stk.
Produktnr: 20.01.001.1501.0001.20
608,76 €

Silberphilharmoniker, 1 0z, 3 Tub zu je 20 Stk.
Produktnr: 20.01.001.1501.0001.60
1.822,56 €

Silberphilharmoniker, 1 0z, 5 Tub zu je 20 Stk.
Produktnr: 20.01.001.1501.0001.99
3.031,68 €

Maria Theresien Taler, Normalprägung
Produktnr: 20.01.001.2008.0001.00
29,76 €

ATS 25,--, 1955-1973, 50 Stk. zur Anlage
Produktnr: 20.01.002.1102.0001.50
430,80 €

ATS 100,--, 1974-1979, 50 Stk. zur Anlage
Produktnr: 20.01.002.1105.0001.50
648,00 €

1/2 0z Koala, 2012
Produktnr: 20.01.005.3900.2012.01
27,60 €

1 0z Hase, 2023
Produktnr: 20.01.005.5200.2023.01
39,48 €

Panda, 30 gr, Ag, 2021
Produktnr: 20.01.300.1000.2021.01
39,60 €

Panda, 30 gr, Ag, 2023
Produktnr: 20.01.300.1592.2023.01
37,20 €

1 0z, Britannia, 2022
Produktnr: 20.01.400.1000.2022.01
30,48 €