EST, 2 Euro, NP, 2012, 10 Jahre Euro
Produktnr: 90.12.007.1500.1549.01
4,60 €