IT, 2 Euro, NP, 2012, 10 Jahre Euro
Produktnr: 90.12.030.1500.4013.01
3,60 €

IT, 2 Euro, NP, 2012, Giovanni Pascoli
Produktnr: 90.12.030.1500.4014.01
4,20 €