LUX, 2 Euro, NP, 2012, 10 Jahre Euro
Produktnr: 90.12.035.1500.4514.01
8,80 €