NL, 2 Euro, NP, 2012, 10 Jahre Euro
Produktnr: 90.12.050.1500.5010.01
6,00 €