PRT, 2 Euro, NP, 2012, 10 Jahre Euro
Produktnr: 90.12.055.1500.5514.01
6,00 €