SLO, 2 Euro, NP, 2009, 10 Jahre WWU
Produktnr: 90.09.070.1500.6610.01
3,60 €