FR, 2 Euro, NP, 2012, 10 Jahre Euro
Produktnr: 90.12.015.1500.1612.01
3,60 €